Gói khám sức khoẻ

Khám sức khoẻ tổng quát

xét nghiệm chuẩn đoán bệnh

[one_gsk lp_title=”Basic 1″ lp_price=”345,000″ lp_content=”

 • Khám tư vấn xét nghiệm, chiều cao, cân nặng, huyết áp
 • Công thức máu (tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)
 • Đường huyết (tầm soát tiểu đường)
 • Chức năng thận (Creatinine +Ure )
 • Chức năng gan (SGPT,SGOT, GGT)
 • Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerides, HDL_C, LDL-C)

” lp_link=”url:http%3A%2F%2Fvinabook.kingict.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FGOI-KHAM-SUC-KHOE-BASIC-SO-1.docx||target:%20_blank”]

[one_gsk lp_title=”Basic 2″ lp_price=”605,000″ lp_content=”

 • Khám tư vấn xét nghiệm, chiều cao, cân nặng, huyết áp
 • Công thức máu (tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)
 • Đường huyết (tầm soát tiểu đường)
 • Chức năng thận (Creatinine +Ure )
 • Chức năng gan (SGPT,SGOT, GGT)
 • Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerides, HDL_C, LDL-C)
 • Viêm gan siêu vi B (HBsAg, HBsAb)
 • Viêm gan siêu vi C (Anti HCV)
 • Tổng phân tích nước tiểu

” lp_link=”url:http%3A%2F%2Fvinabook.kingict.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FGOI-KHAM-SUC-KHOE-BASIC-SO-2.docx||target:%20_blank”]

[one_gsk lp_title=”Basic 3″ lp_price=”1,000,000″ lp_content=”

 • Khám tư vấn xét nghiệm, chiều cao, cân nặng, huyết áp
 • Công thức máu (tầm soát thiếu máu, nhiễm trùng, nhiễm giun, ung thư máu…)
 • Đường huyết (tầm soát tiểu đường)
 • Chức năng thận (Creatinine +Ure )
 • Chức năng gan (SGPT,SGOT, GGT)
 • Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerides, HDL_C, LDL-C)
 • Viêm gan siêu vi B (HBsAg, HBsAb)
 • Viêm gan siêu vi C (Anti HCV)
 • Tổng phân tích nước tiểu
 • Alpha fetoprotein – Tầm soát ung thư gan
 • CEA – Tầm soát ung thư sớm
 • Uric Acid – Tầm soát bệnh Gout
 • Nhóm máu (hệ nhóm máu ABO +Rh)

” lp_link=”url:http%3A%2F%2Fvinabook.kingict.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FGOI-KHAM-SUC-KHOE-BASIC-SO-3.docx||”]